MEMORY BURN // YANIK BELLEK

Bu Proje Sürdürülebilirlik Fonu Kapsamında SAHA tarafından desteklenmiştir. / The project is supported by SAHA as part of the sustainability Fund.